Ville & Isak live

isak-ville-22Vilhelm Bromander och Isak Hedtjärn tillhör några av den nya unga svenska generationens mest aktiva och intres-santa improvi-sationsmusiker. I det här intima formatet får ni höra och se hur instrumenten bas och klarinett kan låta var för sig eller i ett tätt samman-tvinnat samspel, där kanske konventioner och tradition ställs på ända. I var sitt solo och i en avslutande duo får vi förhoppningsvis reda på om det verkligen är så att ett plus ett blir två


Vilhelm Bromander – kontrabas
Isak Hedtjärn – klarinett

Gratis inträde, men räkna med en slant att donera till musikerna!

Ville & Isak

https://www.facebook.com/events/1522373971329552/

 

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.