Gutenberg och tryckpressen

Här är en dokumentär om Gutenberg och tryckpressen:

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.